mask

Inne usługi w zakresie oczyszczania ścieków

Oferta naszej firmy jest bardzo szeroka i opiera się o szereg działań związanych z kwestiami ochrony środowiska. Takie usługi jak przygotowanie wniosków kredytowych, opracowywanie studiów wykonalności, operatów wodnoprawnych i raportów oddziaływania na środowisko, pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz opracowywanie koncepcji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej stanowią idealne uzupełnienie oferty dotyczącej produkcji, sprzedaży, serwisu i modernizacji oczyszczalni ścieków. Tym sposobem poszerza się również grupa docelowych odbiorców naszych usług. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oraz do kontaktu. Działamy na terenie Gliwic, Śląska i całego kraju.

 

Przygotowanie wniosków kredytowych

zbiornik wodny i zachód słońcaOferujemy wszechstronną pomoc w przygotowaniu wniosków kredytowych na realizację inwestycji proekologicznych (w tym np. zakup oczyszczalni) w ramach następujących instytucji i funduszy:

  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  • Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  • Bank Ochrony Środowiska,
  • inne.

Pomoc polega na:

  • doradztwie w zakresie wyboru optymalnej formy finansowania inwestycji,
  • sporządzeniu wymaganych wniosków,
  • wykonaniu analiz techniczno-ekonomicznych inwestycji,
  • pilotowaniu wniosku w wybranej instytucji lub funduszu,
  • przygotowaniu odpowiedzi na szczegółowe zapytania techniczne i ekonomiczne.

 

 

Studia wykonalności

Opracowujemy kompletne studia wykonalności zgodnie z wymogami Unii Europejskiej (Fundusze Spójności, Fundusze Strukturalne).

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu

Pełniąc funkcję Inżyniera Kontraktu działamy w imieniu inwestora nadzorując inwestycję by zawarty kontrakt był wykonywany zgodnie z wszystkimi wymaganiami.

Koncepcje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej

Odpowiednio zaplanowana koncepcja umożliwi optymalne planowanie inwestycji związanych nie tylko z samym oczyszczaniem ścieków, ale także szeroko pojętą gospodarką ściekową. Uzyskacie Państwo w ten sposób m.in. informacje o kosztach całego przedsięwzięcia.

Raporty oddziaływania instalacji na środowisko

Sporządzamy klarowne i w pełni profesjonalne raporty oddziaływania na środowisko. Dzięki temu mogą uzyskać Państwo jasny ogląd na wpływ wykonywanej instalacji na otoczenie.

  

Pozwolenia wodnoprawne

W przypadku budowy większych oczyszczalni ścieków konieczne jest uzyskanie na ten cel stosownego pozwolenia, które wydawane jest przez organy państwowe. Naszym Klientom służymy fachowym wsparciem i doradztwem na każdym etapie realizacji inwestycji, jaką jest biologiczna oczyszczalnia ścieków. W ramach świadczonych przez nas usług zajmujemy się również zebraniem dokumentacji niezbędnej do sporządzenia wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Szybko i sprawnie skompletujemy dla Państwa wymagane w tym celu dokumenty oraz sporządzimy najważniejszy w tym pozwoleniu dokument - operat wodnoprawny w Gliwicach. Zajmiemy się zarówno częścią graficzną, jak i opisową ww. dokumentu, zawierając w niej wszystkie szczegóły oraz informacje niezbędne do pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez urzędnika.

 

Operat wodnoprawny

Operat wodnoprawny to obszerny dokument zawierający wszystkie niezbędne informacje o wykorzystywanej do budowy oczyszczalni technologii, stanie wód czy wpływie systemu na środowisko. Nasi specjaliści zbiorą wszystkie informacje na temat stanu wód oraz gruntu, które powinny znaleźć się w poprawnym operacie. Sporządzą szczegółowe analizy, wykonają profesjonalne charakterystyki prawno-techniczne, zbiorą dane, przedstawią schematy urządzeń wodnych oraz zasięg ich oddziaływania. Dzięki sporządzonemu zgodnie z obowiązującymi normami operatowi wodnoprawnemu z pewnością uzyskają Państwo pozytywną odpowiedź na wniosek o budowę biologicznej oczyszczalni ścieków.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji również w przypadku jakichkolwiek problemów powstałych na etapie ubiegania się o pozwolenie na budowę oczyszczalni ścieków. Szybko, sprawnie i profesjonalnie zajmiemy się analizą istniejących utrudnień, aby w krótkim czasie przedstawić Państwu optymalną strategię ich eliminacji.

 

Profesjonalna pomoc w przygotowaniu dokumentacji

Dlaczego przy ubieganiu się o pozwolenie wodnoprawne warto skorzystać z usług doświadczonego eksperta? Biurokracja związana z budową oraz eksploatacją oczyszczalni ścieków na danym terenie może być kłopotliwa i czasochłonna szczególnie dla osób, które nie mają w tym temacie większego doświadczenia. W naszej firmie sprawami związanymi z oczyszczaniem ścieków zajmujemy się każdego dnia, od ponad 30 lat. Pozwolenia, raporty, uzasadnienia, decyzje, wnioski i różnego rodzaju pisma są nieodłącznym elementem każdej naszej realizacji. Ponadto zawsze jesteśmy na bieżąco z obowiązującymi przepisami i normami, jakie muszą spełniać oczyszczalnie ścieków naszej produkcji. Gwarantujemy, że wszystkie sporządzone przez nas dokumenty spełniają wymogi formalne niezbędne do szybkiego i pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

Nasi eksperci dysponują szeroką wiedzą z zakresu prawa wodnego i wieloletnim doświadczeniem, dzięki czemu są w stanie przewidzieć również ewentualne problemy, oraz w porę im zapobiec. Dobrze wiemy jak powinny wyglądać wszystkie dokumenty od strony formalnej oraz na jakie szczegóły zwracają uwagę urzędnicy, zajmujący się rozpatrywaniem pozwoleń wodnoprawnych czy raportów oddziaływania na środowisko w Gliwicach. Decydując się na współprace z naszymi ekspertami mogą Państwo liczyć na profesjonalną obsługę formalno-administracyjną inwestycji na każdym z jej etapów. Poprawnie sporządzone dokumenty mają decydujący wpływ na przyśpieszenie procedury administracyjnej i pozytywnie wpływają na ostateczną decyzję.