Zapytanie o separator tłuszczu

W celu otrzymania oferty prosimy o wypełnienie niniejszego formularza w zakresie dostępnych danych.

Dane teleadresowe inwestora

Nazwa inwestora (wymagane)

Adres

Tel

Fax

Adres email (wymagane)

Osoba do kontaktu

Dane wyjściowe

Projektowany przepływ przez separator [l/s]

Komora szlamowa
 TAK NIE

Miejsce posadowienia
 Teren przejezdny Teren zielony Inne

Inne miejsce posadowienia:

Głębokość dna rury wlotowej w [m]

Głębokość dna rury wylotowej w [m]

Średnica rury wlotowej w [mm]

Średnica rury wylotowej w [mm]

Poziom wód gruntowych [m p.p.t.]

Miejsce dostawy

Dodatkowe informacje:

Zapytanie o separator tłuszczu

W celu otrzymania oferty prosimy o wypełnienie niniejszego formularza w zakresie dostępnych danych.