Zapytanie o oczyszczalnię

W celu otrzymania oferty prosimy o wypełnienie niniejszego formularza w zakresie dostępnych danych.

Dane teleadresowe inwestora

Nazwa inwestora (wymagane)

Adres

Tel

Fax

Adres email (wymagane)

Osoba do kontaktu

Dane wyjściowe

Ilość ścieków dopływających do czyszczalni w ciągu doby (Qśrd)

Pochodzenie ścieków (gospodarstwo domowe, szkoła, osiedle, hotel, gastronomia, zakład produkcyjny itp.)

Ilość osób, od których będą pochodziły ścieki

Typ ścieków (bytowe, komunalne, przemysłowe) - krótka charakterystyka

Ładunki zabezpieczeń (BZT5, ChZT, zawiesina, Nog, Pog, inne)

Odbiornik ścieków oczyszczonych (rzeka, potok, rów, ziemia itp.)

Lokalizacja oczyszczalni (wymiary działki, warunki gruntowo-wodne, inne)

Dodatkowe informacje:

Masz pytania?

(0 32)234 54 45

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.