Sprzedaż oczyszczalni ścieków

Nowoczesne modele oczyszczalni

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu naszych klientów obok sprzedaży produkowanych przez naszą firmę oczyszczalni ścieków typu Minidepural w naszej ofercie znajdują się także separatory tłuszczu i separatory substancji ropopochodnych (szczegółowe informacje poniżej). O tym, jak wyglądają oczyszczalnie ścieków SBR w praktyce, mogą przekonać się Państwo w naszej galerii.

1

Oczyszczalnie ścieków SBR

O tym jak wyglądają nasze oczyszczalnie w praktyce, mogą się Państwo przekonać w naszej galerii.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugo Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 roku. Dz.U. 2019 poz 1311

2

Separatory tłuszczu

Separatory tłuszczu stosowane są na instalacjach sanitarnych wszędzie tam, gdzie ścieki zawierają tłuszcz w większej ilości niż w typowych ściekach sanitarnych. Z reguły instaluje się je w pobliżu powstawania zanieczyszczeń tłuszczowych, przed dopływem do kolektora zbiorczego pozostałych ścieków sanitarnych. Nie należy instalować separatorów tłuszczu na kolektorach ścieków sanitarnych z sanitariatów. Fakt, że tłuszcze są związkami nie rozpuszczającymi się w wodzie powoduje tworzenie się nieprzyjemnych zapachów, zmniejszenie przekroju rur, a w skrajnych przypadkach niedrożności rurociągów kanalizacyjnych (spowodowane osadzaniem się tłuszczu na ściankach rur) oraz korozję urządzeń.

Zasada działania separatorów tłuszczu

W procesie oddzielania substancji tłuszczowych wykorzystuje się zjawisko grawitacyjnego rozdziału tłuszczów ze ścieków podczas przepływu przez separator. Cząstki tłuszczu, ze względu na mniejszą od wody gęstość gromadzą się na jej powierzchni.

W celu otrzymania oferty na separatory tłuszczu prosimy o wypełnienie formularza lub kontakt z naszą firmą.

3

Separatory substancji ropopochodnych

Separatory substancji ropopochodnych są urządzeniami służącymi oczyszczaniu wstępnemu:

  • wód deszczowych szczególnie pochodzących ze stacji benzynowych, parkingów odkrytych
    i krytych, jezdni o dużym natężeniu ruchu pojazdów, lotnisk, dróg komunikacji wewnętrznej
    w zakładach przemysłowych itp.,
  • ścieków technologicznych pochodzących z myjni samochodowych, warsztatów mechanicznych itp.

Zasada działania

Ścieki deszczowe lub technologiczne zawierające substancje ropopochodne oraz zanieczyszczenia stałe (piasek, zawiesina) w pierwszej fazie oczyszczania trafiają do komory szlamowej, gdzie dzięki zmniejszeniu prędkości przepływu i procesowi sedymentacji następuje oddzielenie części stałych
od cieczy.
Ciecz zawierająca nadal zanieczyszczenia ropopochodne przepływa do właściwego separatora gdzie dzięki procesowi flotacji zanieczyszczenia ropopochodne wypływają na powierzchnię. W celu uzyskania w ściekach stężenia zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi umożliwiającego ich odprowadzenie do odbiornika naturalnego wynoszące < 15 mg / l stosuje się w separatorze oleju filtr koalescencyjny. Zadaniem filtra jest wydzielenie ze ścieków najdrobniejszych cząstek oleju nie podlegających w sposób naturalny flotacji. Tak oczyszczone ścieki odprowadza się przez syfon
do odbiornika.

Dodatkowo separatory substancji ropopochodnych mogą być wyposażone w:

  • by-pass stanowiący urządzenie do przepuszczania ścieków deszczowych o bardzo dużym natężeniu poza separator w kilka minut po napływie pierwszej najbardziej zanieczyszczonej fali opadów. System ten stosuje się w przypadku odwodnienia bardzo dużych powierzchni parkingowych,
  • automatyczne zamknięcie zamontowane na wylocie z separatora blokuje go w przypadku gdy warstwa oleju niebezpiecznie zbliża się do odpływu, uniemożliwiając tym samym skażenie wód odbiornika,
  • sygnalizator poziomu warstwy oleju. W celu otrzymania oferty na separator substancji ropopochodnych prosimy o wypełnienie formularza lub kontakt z naszą firmą.

W celu otrzymania oferty na separatory substancji ropopochodnych prosimy o wypełnienie formularza lub kontakt z naszą firmą.

Masz pytania?

(32)234 54 45

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.