Serwis

Podstawą działania naszej firmy jest uzyskanie jak najlepszych rezultatów
poprzez ciągłe doskonalenie się w projektowaniu i wykonawstwie oczyszczalni ściek

Naprawa oczyszczalni ścieków na Śląsku

Serwis przydomowych oczyszczalni ścieków w Gliwicach

Firma EnEko zapewnia bezpłatny serwis gwarancyjny dla oczyszczalni typu Minidepural MD. Serwis obejmuje pierwsze 24 miesiące eksploatacji. Po tym okresie, istnieje możliwość podpisania umowy na prowadzenie przez EnEko stałego serwisu płatnego na warunkach wynegocjowanych indywidualnie.

Podstawowy zakres prac prowadzonych w ramach serwisu przez EnEko to:

  • kontrola poprawności pracy urządzeń oferowanych przez nas w ramach oferty sprzedaży oczyszczalni ścieków,
  • badanie poziomu osadu nadmiernego,
  • w przypadku awarii oczyszczalni bądź podzespołów – dokonywanie napraw oczyszczalni ścieków lub wymiana urządzeń w celu doprowadzenia oczyszczalni do pełnej sprawności (czas reakcji na awarię wynosi do 24 godzin od telefonicznego o niej powiadomienia, na terenie Gliwic i całego Śląska),
  • wykonanie analiz laboratoryjnych ścieków oczyszczonych potwierdzających ich jakość.

Serwis prowadzi wyspecjalizowana i doświadczona ekipa serwisantów.

Masz pytania?

(32)234 54 45

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.