Modernizacje

Podstawą działania naszej firmy jest uzyskanie jak najlepszych rezultatów
poprzez ciągłe doskonalenie się w projektowaniu i wykonawstwie oczyszczalni ścieków.

Modernizacja oczyszczalni ścieków

Świadczymy usługę modernizacji oczyszczalni ścieków już istniejących – niezależnie od stosowanej dotychczas technologii, w celu osiągnięcia wymaganych efektów oczyszczania przy minimalnych nakładach inwestycyjnych.

  • koncepcja oraz projekt techniczny i technologiczny,
  • uzyskanie decyzji, pozwoleń i uzgodnień w wymaganym zakresie,
  • kosztorysy,
  • prace modernizacyjne lub nadzór nad pracami modernizacyjnymi,
  • rozruch technologiczny,
  • szkolenie obsługi,
  • bezpłatny serwis gwarancyjny – naprawa oczyszczalni.

Więcej o serwisie przydomowych oczyszczalni ścieków  i in. piszemy w odrębnej zakładce. Realizujemy nasze usługi na terenie Gliwic i całego Śląska.

Zachęcamy również do zapoznania się z naszymi innymi usługami, dotyczącymi m.in. sporządzania raportów oddziaływania instalacji na środowisko oraz operatów wodnoprawnych.

Masz pytania?

(32)234 54 45

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.