Inne usług w zakresie oczyszczania ścieków

Poza produkcją, sprzedażą i serwisem oczyszczalni ścieków, świadczymy szereg usług towarzyszących. W ich zakres wchodzi m.in.: przygotowanie wniosków kredytowych, opracowywanie studiów wykonalności, pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz opracowywanie koncepcji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

Specjalizujemy się również w sporządzaniu raportów oddziaływania na środowisko i operatów wodnoprawnych. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oraz do kontaktu. Działamy na terenie Gliwic, Śląsk i całego kraju.

1
Przygotowanie wniosków kredytowych
Oferujemy wszechstronną pomoc w przygotowaniu wniosków kredytowych na realizację inwestycji proekologicznych w ramach następujących instytucji i funduszy:

  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  • Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  • Bank Ochrony Środowiska,
  • inne.

Pomoc polega na:

  • doradztwie w zakresie wyboru optymalnej formy finansowania inwestycji,
  • sporządzeniu wymaganych wniosków,
  • wykonaniu analiz techniczno-ekonomicznych inwestycji,
  • pilotowaniu wniosku w wybranej instytucji lub funduszu,
  • przygotowaniu odpowiedzi na szczegółowe zapytania techniczne i ekonomiczne.
2
Studia wykonalności
Opracowujemy kompletne studia wykonalności zgodnie z wymogami Unii Europejskiej (Fundusze Spójności, Fundusze Strukturalne).
3
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu
Pełniąc funkcję Inżyniera Kontraktu działamy w imieniu inwestora nadzorując inwestycję by zawarty kontrakt był wykonywany zgodnie z wszystkimi wymaganiami.
4
Koncepcje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej
5
Raporty oddziaływania instalacji na środowisko
6
Operaty wodnoprawne

Masz pytania?

(32)234 54 45

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.