Inne usługi w zakresie oczyszczania ścieków

Oferta naszej firmy jest bardzo szeroka i opiera się o szereg działań związanych z kwestiami ochrony środowiska. Takie usługi jak przygotowanie wniosków kredytowych, opracowywanie studiów wykonalności, operatów wodnoprawnych i raportów oddziaływania na środowisko, pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz opracowywanie koncepcji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej stanowią idealne uzupełnienie oferty dotyczącej produkcji, sprzedaży, serwisu i modernizacji oczyszczalni ścieków. Tym sposobem poszerza się również grupa docelowych odbiorców naszych usług. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oraz do kontaktu. Działamy na terenie Gliwic, Śląska i całego kraju.

1
Przygotowanie wniosków kredytowych
Oferujemy wszechstronną pomoc w przygotowaniu wniosków kredytowych na realizację inwestycji proekologicznych (w tym np. zakup oczyszczalni) w ramach następujących instytucji i funduszy:

  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  • Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  • Bank Ochrony Środowiska,
  • inne.

Pomoc polega na:

  • doradztwie w zakresie wyboru optymalnej formy finansowania inwestycji,
  • sporządzeniu wymaganych wniosków,
  • wykonaniu analiz techniczno-ekonomicznych inwestycji,
  • pilotowaniu wniosku w wybranej instytucji lub funduszu,
  • przygotowaniu odpowiedzi na szczegółowe zapytania techniczne i ekonomiczne.
2
Studia wykonalności
Opracowujemy kompletne studia wykonalności zgodnie z wymogami Unii Europejskiej (Fundusze Spójności, Fundusze Strukturalne).
3
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu
Pełniąc funkcję Inżyniera Kontraktu działamy w imieniu inwestora nadzorując inwestycję by zawarty kontrakt był wykonywany zgodnie z wszystkimi wymaganiami.
4
Koncepcje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej
Odpowiednio zaplanowana koncepcja umożliwi optymalne planowanie inwestycji związanych nie tylko z samym oczyszczaniem ścieków, ale także szeroko pojętą gospodarką ściekową. Uzyskacie Państwo w ten sposób m.in. informacje o kosztach całego przedsięwzięcia.
5
Raporty oddziaływania instalacji na środowisko
Sporządzamy klarowne i w pełni profesjonalne raporty oddziaływania na środowisko. Dzięki temu mogą uzyskać Państwo jasny ogląd na wpływ wykonywanej instalacji na otoczenie.
6
Operaty wodnoprawne
Operaty wodnoprawne to składające się z części opisowej i graficznej dokumenty konieczne do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Nasza oferta obejmuje profesjonalne przygotowanie operatów w związku z realizowanymi inwestycjami.

Masz pytania?

(32)234 54 45

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.