Nowoczesne oczyszczalnie ścieków – Nasza oferta

Warto inwestować we współpracę z nami! Zaufanie EnEko to gwarancja pozyskania nowoczesnej oczyszczalni ścieków. Działamy kompleksowo, począwszy od etapu projektowania, na produkcji i montażu skończywszy. Zajmujemy się również modernizacją oczyszczalni ścieków już istniejących.

Klienci, doświadczający problemów eksploatacji, mogą skorzystać z naszego serwisu przydomowych oczyszczalni ścieków.

Poza sprzedażą i serwisem oczyszczalni, sprzedajemy separatory tłuszczu i separatory substancji ropopochodnych, służące oczyszczaniu instalacji sanitarnych. Ponadto, oferujemy wszechstronną pomoc w zakresie sporządzania raportów oddziaływania na środowisko i operatów wodnoprawnych.

Więcej szczegółów znajdą Państwo w pozostałych zakładkach ofertowych.

Kontenerowe oczyszczalnie ścieków na Śląsku – produkcja i sprzedaż w atrakcyjnej cenie. Zachęcamy do kontaktu osoby z Gliwic, całego Śląska i kraju.

Warto inwestować we współpracę z Nami.

Dzięki ciągłemu rozwojowi i wytrwałej pracy tworzymy coraz doskonalsze i lepiej pracujące urządzenia
jakości oczyszczania ścieków jak i w zakresie automatyzacji procesów technologicznych i komfortu ich obsługi.

PROJEKTOWANIE


Projekty wielobranżowe, projekty branżowe, projekty modernizacji, współpraca projektowa.

PRODUKCJA


Produkcja oczyszczalni ścieków typu Minidepural.

MODERNIZACJE


Modernizacje niezależnie od stosowanej dotychczas technologii.

SERWIS


Bezpłatny serwis gwarancyjny dla oczyszczalni typu Minidepural MD.

SPRZEDAŻ


Oczyszczalnie ścieków typu Minidepural, separatory tłuszczu i separatory substancji ropopochodnych.

INNE


Przygotowanie wniosków kredytowych, studia wykonalności, funkcja Inżyniera Kontraktu.