Projekt oczyszczalni ścieków dla gm. Chojnów

Projekt i budowa oczyszczalni ścieków dla gm. Chojnów dla LSSE Okmiany o przepustowości 75 m3/d.

Produkcja Rudzieniec

Projekt i budowa oczyszczalni ścieków o przepustowości 25 m3/d dla sołectwa Słupsko, gmina Rudziniec

Produkcja Oleśnica

Budowa oczyszczalni ścieków o przepustowości Qśr d =125 m3/d oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bystre

19141

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków do przepustowości 400 m3/d

Produkcja Pniów

Projekt i budowa oczyszczalni ścieków o przepustowości 30 m3/d dla Zakładu Mięsnego

© 2017 r. EnEko
ul. Karola Miarki 12 -- Gliwice -- Kontakt -- Mail
Projekt i wdrożenie Testimo Marketing Internetowy